Rotary club Rijeka – Sveti Vid osnovan je danom usvajanja Statuta kluba 17. listopada 2001. godine.

Charter konvencijom od  23.2.2002. godine Rotary club Rijeka - Sveti Vid primljen je u članstvo "Rotary internationala" - "RI" svjetskog udruženja Rotary klubova, sa glavnim sjedištem u Evenstonu, Ilinois SAD-e, te razvrstan u Distrikt 1910 sa sjedištem u Beču – Austrija, a od  1.07.2011. razvrstan u District 1913 sa sjedištem u Zagrebu, sa svim pravima i dužnostima, koji iz tog članstva proističu.

RI-ID: 57083
OIB: 00050335854
Adresa: Podkoludricu 4, HR-51000 Rijeka
IBAN: HR5224840081100243544

Email: rotarysvvid@gmail.com
=> Placanje mj clanarine:
Broj racuna: HR5224840081100243544
Model: 35
Poziv na broj primatelja: 16217-Vas OIB